Impressum

Bosanskohercegovački politički dnevnik
Kompanija "Avaz" osnovana je 20.10.1991. godine.
Prvi broj sedmičnog lista "Bošnjački avaz" odštampan je 15.09.1993. godine.
Prvi broj dnevnog lista "Dnevni avaz" odštampan je 02.10.1995. godine.
Izdavač
avaz - roto press d.o.o.
Tešanjska 24a
71000 Sarajevo
PDV broj: 200934630002
Glavni i odgovorni urednik
Ema Maslo
Uređuje redakcijski kolegij
Danijal Hadžović / Politika i Sarajevka hronika
Nerma Ajnadžić / Desk
Borka Cerić / Crna hronika
Dženita Hasović - Mirvić / Express, Jet set, RTV Extra
Larisa Sarajlić - Ramović / Jet set, RTV Extra
Zijada Karić / Porodica i zdravlje
Urednik portala
Helena Javor - Ibrahimbegović
Novinari
Miralem Aščić
Evelin Trako
Emina Idrizović
Amanda Krcić - Nalo
Ozren Tošić
Amila Ovčina
Sedin Spahić
Eldar Abaz
Avaz na engleskom
Helena Javor - Ibrahimbegović
Sekretar redakcije
Adnan Mulalić
Dopisnici i saradnici
Alen Bajramović / Goražde
Meliha Smajkić / Mostar
Hasan Čalić / Gračanica
Emir Vučjak / Križaljka
Hedija Mehmedić / Horoskop
DTP
Elvedina Pazalja
Almir Hodžić
Ramiz Šetkić
Sena Banda
Arina Hasović
Redaktor
Indira Pindžo
Lektori
Maja Zornić
Elma Dedajić - Agić
Dizajn i digitalni razvoj
avaz - roto press d.o.o.
Marketing i prodaja
Dejan Nikolić
Sanela Fijuljanin
Margarita Savić
Denis Prkić
Dalila Delalić
Selma Alajim
Ajla Zimić
Naida Varupa
Direktor Društva
Bojan Varunek
Zamjenik direktora Društva
Adis Mačković
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28.09.1995. godine u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
Dnevni avaz je punopravni član Vijeća za štampu u BiH.

Vijeća za štampu LOGO
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.