SAVJETI Upozorenje

Stariji ljudi su zatrovani lijekovima

To kažu stručnjaci jer se premalo zna o tome kako različiti lijekovi međusobno djeluju i koje su tačno ispravne doze za starije ljude

Piše: Zdravlje u kući

Malo je poznato kako lijekovi utiču na starija lica

Foto: Ilustracija


Međusobno djelovanje lijekova može prouzrokovati nuspojave koje su tako teške da pacijenti prestanu uzimati važne lijekove

Važno bi bilo provesti klinička ispitivanja na starijim ljudima - a posebno onima koji imaju više zdravstvenih problema. Do nedavno je većina kliničkih testiranja sprovođena na osobama do 65 godina 

Zdraviji način života u starijim godinama nametnuo se kao tema ne samo medicinskim stručnjacima, već svima kojima je u interese zdravlje nacije. Munir Pirmohamed, profesor molekularne i kliničke farmakologije na Sveučilištu Liverpool, rekao je pred britanskim Odborom za znanost i tehnologiju da je većina njegovih starijih pacijenata na više od 10, a često i više od 20 lijekova istovremeno. 

Lijekovi su testirani na mlađim ljudima

"Oni koriste lijekove u propisanim dozama, no ti su lijekovi testirani na mlađoj populaciji koja nema višestruke bolesti", rekao je Pirmohamed, a prenosi "The Guardian". "Dakle, kada starijim pacijentima propisujemo trenutno licenciran lijek, mi ih zapravo trujemo propisanim dozama", dodao je. 

Činjenica je da je premalo poznato kako lijekovi utiču na starija lica. Oni su takoreći otrovani različitim medikamentima, jer je nedovoljno poznat mehanizam kako različiti lijekovi međusobno utiču jedan na drugi i koja je ispravna doza za starije osobe.

Govoreći o zdravijem životu u odmaklim godinama, ser Munir Pirmohamed istakao je da većina njegovih pacijenata uzima desetak i više lijekova tokom samo jednog dana, u konvencionalnim dozama.

  • Lijekovi

    Lijekovi

    Foto: Ilustracija


Problem je što su te doze su testirane na mlađim osobama koje su selektirane po zdravstvenim kriterijima, a nisu testirane na ljudima koji imaju nekoliko oboljenja. Tako da kad se primjenjuju trenutno preporučene doze, te količine su često štetne starijim osobama.

Ugrožene su funkcije jetre i bubrega

Pirmohamed kaže da bi drugačije doziranje trebalo primijeniti za starija lica zbog različitih razloga uključujući i činjenicu da funkcija jetre i bubrega slabi sa godinama i da dolazi do interakcije između lijekova.

On također kaže da međusobno djelovanje lijekova može prouzrokovati nuspojave koje su tako teške, da pacijenti prestanu uzimati važne lijekove. S njim se slaže liječnik Miles Witham sa Sveučilišta Newcastle koji vjeruje da se starije osobe lošije nose s nuspojavama nego mlađi ljudi.

"Zna se da 6,5 procenata od ukupnog broja pacijenata dolazi u bolnicu zbog reakcije na lijekove" kaze Pirmohamed, naglašavajući da je Nacionalna zdravstvena služba (NHS England) izračunala da time izazvani troškovi iznose nekoliko milijardi funti.

"Ako pogledate starosni profil pacijenata koji razviju nepoželjnu reakciju na lijek, radi se u najvećem broju o starijim osobama koje koriste nekoliko različitih lijekova."

Očekuje se da će se broj starijih osoba sa nekoliko različitih zdravstvenih problema, uključujući bolesti kao što su rak, dijabetes, demencija i artritis, povećati u narednim godinama.

Šta je multimorbiditet i zašto nastaje

To je već dovelo do multimorbiditeta, pojave koja znači istodobno prisustvo više različitih hroničnih bolesti u istog bolesnika. Te bolesti mogu, a ne moraju, dijeliti zajednički patofiziološki mehanizam. Stručnjaci smatraju kako su napori u sprečavanju multimorbiditeta bitni.

Ti napori uključuju potencijalno lijekove koji oponašaju vježbanje ili ograničenje kalorija, pojačavaju imunološki odgovor na vakcine ili pomažu u čišćenju od tzv. "ostarjelih ćelija" povezanih sa starenjem.

Ali naglasili su da je važno provesti klinička ispitivanja na starijim ljudima - a posebno onima koji imaju više zdravstvenih problema. Do nedavno je većina kliničkih testiranja sprovođena na osobama do 65 godina.

Zato stručnjaci smatraju da je jedino pravo rješemje ovog problema tješnja saradnja nauke sa partnerima u industriji kako bi ih potakli da obavezno lijekove testiraju i na starijim ljudima koji zbog hroničnih oboljenja svakodnevno uzimaju više lijekova istodobno.

Više o temi

KORISNO
Volimo jesen i zimu!
NA VRH

Komentari