ZANIMLJIVOSTI Sve ovisi o njihovoj funkciji

Koliko žive naše ćelije

Prosječna dob naših ćelija u tijelu samo oko 10-ak godina, uz izuzetak naše moždane kore, koja čuva sjećanje na cjelokupno naše postojanje pa se stoga ne dijeli i ne odumire

Zdravlje u kući
27.11.2019 17:26

Prosječna ćelija ljudskog organizma može se podijeliti 50 do 70 puta

Foto: Ilustracija

Postoji golema razlika između očekivanog životnog vijeka za različite vrste ćelija u organizmu, ovisno o njihovoj funkciji.  

- Najkraće žive ćelije sluznice crijeva, tek oko četiri dana, a nove ih stalno zamjenjuju stvaranjem iz matičnih ćelija.

- Ćelije površine kože smjenjuju se otprilike svake dvije sedmice, a crvena krvna zrnca, koja vežu kisik, traju oko 4 mjeseca.

- Ćelije jetre, koje detoksiciraju organizam, požive oko 10 do 18 mjeseci.

- Ćelije kosti žive nešto više od 10 godina,

- Ćelije ostatka crijeva, koje nisu sluznica, traju oko 15 godina.

- Ćelije sive moždane materije i oka uopće se ne mijenjaju i ostaju u funkciji od rođenja do smrti. One se ne odstranjuju čak ni kada same odumru.

Zbog toga je prosječna dob naših ćelija u tijelu samo oko 10-ak godina, uz izuzetak moždane kore, koja čuva sjećanje na cjelokupno naše postojanje pa se stoga ne dijeli i ne odumire.

Prosječna ćelija ljudskog organizma može se podijeliti 50 do 70 puta prije no što umre, a svakom njezinom diobom skraćuju se telomere na kraju hromozoma. Vjerojatno je i da tempo diobe ćelija varira među ljudima, baš kao i visina ili težina.

Komentari

NA VRH