ORDINACIJA Najčešće povrede šake - produžetka mozga

Šta je škljocavi, a šta čekićasti prst

Kod čekićastog prsta dolazi do otrgnuća hvatišta tetive ispružača prsta na posljednjem članku, pri čemu može doći do manjeg ili većeg otrgnuća kosti na samom hvatištu tetive

Piše: Dr. Danijela Crnogorac
06.07.2019 13:31

Prsti su veoma bitni za funkciju šake

Foto: Ilustracija

Nakon mozga, šaka je najveća tvorevina u ljudskom tijelu i njena građa i funkcija su kompleksne. Kada uzmemo u obzir raznovrsne sposobnosti šake kao izvršnog organa mozga, jasno je da svaki, čak i najmanji poremećaj u njenom području ostavlja ozbiljne funkcionalne i estetske posljedice.  

Trajna deformacija

Čekićasti prst česta je sportska povreda kod rukometaša i odbojkaša. Dolazi do otrgnuća hvatišta tetive ispružača prsta na posljednjem članku, pri čemu može doći do manjeg ili većeg otrgnuća kosti na samom hvatištu tetive.

Javlja se kod snažnog, iznenadnog udarca lopte u vrh ispruženog prsta. Može nastati i prilikom pada ili zapinjanja vrha prsta o prepreku. Najkarakterističniji znak je nemogućnost potpunog aktivnog ispružanja prsta, odnosno kada posljednji članak prsta ostaje stalno savijen.

Ovisno o tipu povrede, liječenje može biti konzervativno (splint imobilizacija), kada se posljednji članak prsta imobilizira u hiperkorigiranom položaju, tj. maksimalno opruženom tokom šest sedmica, ili hirurško zbrinjavanje. Kod pravovremenog liječenja rezultat je odličan. Ako se čekićasti prst ne liječi, ostaje trajno deformiran i nefunkcionalan.

Radijalni nerv je odgovoran za opružanje lakta, ručnog zgloba i prstiju. Pritisak radijalnog nerva obično se dešava u gornjem dijelu podlaktice. Manifestira se sporim i podmuklim tokom i nemogućnošću opružanja ručnog zgloba i prstiju. Javlja se bol bez trnjenja i poremećaja senzibiliteta. Bol je u vanjskoj strani lakta koji se širi u dubinu i prema podlaktici, a intenzitet bola je toliko jak da pacijenti ne mogu spavati.

  • Dr. Danijela Crnogorac
    Dr. Danijela Crnogorac Foto: Arhiv

U većini slučajeva radi se hirurški zahvat oslobađanja nerva da bi se spriječio trajni invaliditet koji bi nastao propadanjem mišićnih niti. Nekada je potrebna transplantacija živca s noge ako je živac djelimično ili u cijelosti povrijeđen. Nekada uzrok mogu biti dobroćudne promjene (lipomi i gangliomi) koji u nivou lakta vrše kompresiju na živac.

Važan simptom

Prsti su veoma bitni za funkciju šake. Prilikom pokreta zglobova prstiju ruke aktiviraju se zglobovi, tetive i mišići. Ako dođe do upale tetive i njene ovojnice, razvija se trigger finger, poznat kao škljocavi prst. Kod odraslih se razvija na srednjem i četvrtom prstu, pa tek onda na palcu. Može se javiti od rođenja i najčešći je na palcu. Češći je kod bolesnika s reumatoidnim artritisom i dijabetesom.

Simptomi su bol u prstu, ograničena pokretljivost i smanjenje njegove funkcije. Važan simptom je škljocanje, odnosno preskakanje ili okidanje prsta prilikom pokušaja ispružanja ili savijanja. Bolest često napreduje i prst ostaje zaglavljen te se više ne može ispružiti ili saviti.

Što prije riješiti problem

Na vrijeme treba početi liječenje škljocavog prsta da bi se izbjegle trajne posljedice. Liječenje može biti konzervativno - primjena lokalnog anestetika i kortikosteroida u tetivnu ovojnicu, a ako tegobe i dalje postoje, pristupa se hirurškom liječenju, kada se presijeca A1 polukružni ligament.

Simptomi škljocavog prsta su bol, ograničena pokretljivost i smanjenje njegove funkcije

Komentari

NA VRH