ISTRAŽIVANJA Pacijenti dobro podnose imunoterapiju

Nuspojave češće nego što se mislilo

Anemiju je razvilo 5,7 posto pacijenata

"Zdravlje u kući"
22.03.2019 15:18

Najčešća nuspojava bila je hipotireoza

Foto: Ilustracija

Izgleda da su nuspojave imunoterapeutika znanih kao check-point inhibitori koji se koriste u liječenju karcinoma pluća ne-malih stanica, znatno češće nego što je to zabilježeno u kliničkim ispitivanjima. 

Najčešća nuspojava nakon primjene check-point inhibitora bila je hipotireoza koja se javila u 9,2 posto pacijenata. Anemiju je razvilo 5,7 posto pacijenata, a do akutne ozljede bubrega došlo je u 2,8 posto pacijenata. Nuspojave vezane uz probavni sistem i srce bile su relativno rijetke. Također, treba spomenuti da je u 2,4 posto pacijenata došlo do razvoja hipofizitisa, upale žlijezde hipofize.

Sveukupno gledajući, pacijenti dobro podnose imunoterapiju. Jednako tako, teške nuspojave su manje česte nakon primjene imunoterapije nego nakon primjene konvencionalne kemoterapije.

Komentari

NA VRH