ISTRAŽIVANJA Utvrđen je utjecaj spola

Koji su rizici za moždani udar?

Muškarci općenito imaju veći rizik od moždanog udara

"Zdravlje u kući"
11.01.2019 09:37

Rizik se povećava s obzirom na godine starosti

Foto: Ilustracija

U novom danskom istraživanju, na temelju podataka 68 643 odrasla ispitanika iz 14-godišnjeg istraživanja utvrđen je utjecaj spola, stupnja obrazovanja, pušačkog statusa i krvnog pritiska na rizik od moždanog udara. Rezultati su pokazali: 

1. Muškarci općenito imaju veći rizik od moždanog udara.

2. Rizik se povećava s obzirom na godine starosti.

3. S obzirom na stupanj obrazovanja - visokoobrazovani su imali manji rizik od slabije obrazovanih.

4. Kombinirani utjecaj aktivnog pušenja i hipertenzije bio je veći od sume njihovih pojedinačnih učinaka na pojavu moždanog udara, i to pogotovo među ženama.

5. Slabije obrazovani pušači, pogotovo muškarci, bili su pod mnogo većim rizikom od moždanog udara nego visokoobrazovani pušači, bez obzira na prisutnost hipertenzije.

Autori su zaključili da bi akcije protiv pušenja u cilju smanjenja pojave moždanog udara prije svega trebalo usmjeriti prema slabije obrazovanima i oboljelima od hipertenzije

NA VRH