ORDINACIJA tetnosti konzumiranja duhana po oralno zdravlje

Oboljenja desni češća su kod pušača

Pušači imaju dva puta veće šanse da obole od parodontalne bolesti u odnosu na nepušače <195> Desni kod pušača su tvrde i krvarenje je nešto manje, a to ukazuje na poremećaj cirkulacije

Piše: Prof. dr. Muhamed Ajanović
14.01.2019 07:23

Osobe koje konzumiraju duhan trebaju imati redovne kontrole

Foto: Ilustracija

Naučna istraživanja ukazala su na povezanost parodontalnih oboljenja i konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda, i to na način da je konzumacija tih proizvoda etiološki faktor nastanka oboljenja parodonta.  

Naime, natpolovična većina, i to 64 posto konzumenata duhana i duhanskih proizvoda ima i neko parodontalno oboljenje. Istraživanja su ukazala i na činjenicu da pušači u manjem procentu reagiraju na pojavu znakova i simptoma parodontalnih oboljenja i da su ih manje svjesni. To je upravo razlog zašto osobe koje konzumiraju duhan trebaju imati i redovne parodontološke kontrole.

Štetne bakterije

Pušači imaju dva puta veće šanse da obole od parodontalne bolesti u odnosu na nepušače i četiri puta veće šanse za obolijevanje od neke progresivne periodontalne bolesti. U vezi s ovom je i količina, kao i dužina uživanja duhana i duhanskih proizvoda pa otuda i uobičajeno pitanje doktora dentalne medicine upućeno pacijentu: „Koliko dugo i u kojoj količini konzumirate duhan?“

Prethodno iznesene činjenice ne odnose se samo na cigarete već sve forme duhana i duhanskih proizvoda i postoje uvjerenja da je i sekundarno konzumiranje duhanskog dima značajan faktor nastanka periodontalnih oboljenja.

Uobičajeni i tipični znakovi oboljenja desni su: crvenilo, otečene i mekane desni koje lako krvare, dok su kod oboljelih pušača desni tvrde i krvarenje je nešto manje u odnosu na oboljele nepušače.

Međutim, to ne govori u prilog odsustva bolesti, već upravo suprotno - ukazuje na poremećaj cirkulacije.

Pravilna cirkulacija krvi neophodna je za zdrave desni jer krv je nosilac nutritijenata i oksigena. Nikotin dovodi do sužavanja krvnih sudova i onemogućava rast novih sitnih krvnih sudova. Smanjene količine oksigena i nutritijenata dovode do „lakše ranjivosti“ parodontalnoh tkiva, ali i smanjenja regenerativnih sposobnosti.

  • Prof. dr. Muhamed Ajanović
    Prof. dr. Muhamed Ajanović Foto: (Arhiv)

Naučna istraživanja upućuju na to da su pušači u odnosu na nepušače mnogo češće domaćini štetnim bakterijama uzročnicama oboljenja desni te da pušači imaju reduciranu produkciju antitijela neophodnih za borbu protiv bakterija. Smanjena mogućnost borbe protiv infekcije i smanjena mogućnost oporavka znači veću incidencu oboljenja i veću rapidnost bolesti.

Propadanje tkiva

Hemikalije u duhanu i duhanskim proizvodima uzrokuju oštećenje ćelija i propadanje vezivnog tkiva oko zuba na način da oni koji duže i u većim količinama to rade imaju veću štetu po oralno zdravlje. Napredovanjem oboljenja parodontalnog tkiva dolazi do klimavosti i gubitka zuba, čemu u prilog govore rezultati 16-godišnjeg istraživanja koje je dokazalo da pušači imaju tri puta veće šanse da ostanu bez zuba u odnosu na nepušače.

Oboljenje parodonta samo je jedan način kako pušenje može naštetiti zdravlju. Međutim, postoje i istraživanja koja dokazuju da bivši pušači nakon 11 godina apstinencije imaju istu šansu za obolijevanje i liječenje kao nepušači.

Odreći se uživanja duhana i duhanskih proizvoda jeste teško, ali je u konačnici isplativo u svakom mogućem aspektu.

Komplikacije kod ugradnje implantata

Ugradnja dentalnih implantata ima stepen uspjeha od oko 95 posto kod zdravih pacijenata nepušača, a kod pušača mogućnost komplikacija se udvostručava. Isto vrijedi i za postupke nadoknade tvrdih i mekih tkiva. Također, stepen i brzina zacjeljivanja rana nakon zahvata u ustima manji su kod pušača kod kojih se često javlja periodontitis.

Otežano liječenje

Liječenje bolesti parodonta manje je uspješno kod pušača pa je veoma značajno informirati stomatologa o tome da li, koliko dugo i često konzumirate duhan i duhanske proizvode, što će omogućiti planiranje adekvatnije usluge i tretmana.

Naravno, ne znači da je stomatološko liječenje pušača nemoguće, već je samo otežano. Postoje brojni načini i sredstva kojima se može poboljšati terapeutski efekt liječenja ove kategorije pacijenata.

Pušači imaju tri puta veće šanse da ostanu bez zuba u odnosu na nepušače

Oglasi

NA VRH