ISTRAŽIVANJA Studija je pokazala da rizik nije povezan s dobi

So lomi kosti

Autori su naglasili da u osoba koje nisu imale viši unos soli nije bilo povezanosti s povećanim rizikom od fraktura

"Zdravlje u kući"
17.12.2018 10:38

Rizik od pojave fraktura

Foto: Ilustracija

Japansko istraživanje provedeno na 213 žena u postmenopauzi, prosječne dobi 63 godine, promatralo je unos soli te utjecaj na rizik od fraktura kosti. Ispitanice su ispitivane o učestalosti konzumacije hrane, mjerena im je gustoća kosti, ravnoteža, snaga mišića te su uzeti uzorci krvi. 

Rezultati su pokazali da su žene koje su uzimale 7,561 mg soli dnevno (ekvivalentno 7 cheeseburgera u McDonalds'u) imale 4 puta veći rizik od pojave fraktura. Preporučeni dnevni unos soli je do 2,300 mg dnevno. Autori su naglasili da u osoba koje nisu imale viši unos soli nije bilo povezanosti s povećanim rizikom od fraktura. Također, studija je pokazala da rizik nije povezan s dobi, gustoćom kosti, indeksom tjelesne mase te nivoima kalcija i vitamina D u krvi.  

NA VRH