DIJABETES Postavljanje pravovremene dijagnoze

Prepoznati znake predijabetesa

Rizici su porodična anamneza, gojaznost, životna dob, hipertenzija...

Piše: Z. KARIĆ

Bitno je utvrditi postojanje šećerne bolesti

Foto: Ilustracija


Dijagnoza dijabetesa tip 2 postavlja se ako se uz tipične simptome utvrdi glikemija (GUK- glukoza u krvi) natašte 7,0 mmol/l ili ako je u bilo kojem slučajnom uzorku GUK-glukoza u krvi 11,1 mmol/l, navela je dr. Lejla Jašarević.

- Vrlo je značajno prepoznati osobe koje imaju predijabetes. To je stanje abnormalne glukozne regulacije udruženo s dva puta većim rizikom za nastanak šećerne bolesti i povišenim rizikom za nastanak kardiovaskularnih bolesti - rekla je dr. Jašarević.

Definira se u dva oblika kao:

1. Povišena glikemija natašte IFG, gdje su vrijednosti natašte GUK - glukoze u krvi 6,1 – 6,9 mmol/l.

2. Smanjena tolerancija glukoze IGT kad je GUK - glukoza u krvi između 7,8 do 11,1 mmol/l nakon 120. minute u OGT-testu.

Odnosno, bitno je prepoznati osobe koje imaju faktore rizika za nastanak šećerne bolesti tip 2, a to je:

* Postojanje u porodici šećerne bolesti tip 2

* Gojaznost

* Životna dob - 45 godina

* Ranije postojao poremećaj glukoregulacije

* Rođenje djeteta težeg od 4.000 grama

* Hipertenzija

* HDL holesterol 0,9 mmol/l ili trigliceridi 2,8 mmol/l

* Sindrom policističnih jajnika

NA VRH