ORDINACIJA Reumatski poremećaj

Fizikalna terapija vraća zglob ramena u funkciju

Najčešće obolijevaju osobe između 35 i 40 godina, a oba spola su podjednako zastupljena

Piše: Dr. Edin Buljugić
10.11.2018 09:41

Foto: Ilustracija

Sindrom bolnog ramena spada u grupu tzv. vanzglobnih reumatskih bolesti. Bolno rame ili periarthritis humeroscapularis je reumatski poremećaj koji zahvata rameni zglob, kao i mišiće i tetive koji se nalaze u okolini samog zgloba.

Izražena bol

Karakterizira ga izražena bol u ramenu, koje je praktično nepokretno. Bolesnik u tipičnom slučaju pridržava ruku prislonjenu uz tijelo da bi izbjegao nehotične pokrete koji uzrokuju bol. Obično se javlja jednostrano, vrlo rijetko obostrano, zapažena je i naizmjenična pojava.

Najčešće obolijevaju osobe između 35 i 40 godina. Oba spola su podjednako zastupljena.

Rameni zglob čine: glava humerusa i zglobna površina kapsule, koja pokriva samo jednu trećinu njegove površine. Ostali dio zgloba predstavlja široka i elastična zglobna kapsula, koja omogućava pokrete u zglobu, a pojačana je čvrstim ligamentima i okolnim mišićima.

Prostor između mišića deltoideusa, koji pokriva rameni zglob i koštanog dijela, koji čine akromion i procesus korakoideus, ispunjen je rastresitim vezivnim tkivom. U ovom prostoru leži subdeltoidna burza, položena preko tetive mišića supraspinatusa. Dno ovog prostora čini glava humerusa s tetivnim pripojima četiri mišića: m. supraspinatusa, m. subskapularis, m. infraspinatus i m. teres minor. U ovom prostoru odigrava se oboljenje periartritis humeroscapularis.

Vrijeme oporavka

Cilj liječenja je smanjiti bol te spriječiti daljnju ukrućenost ramena. Kod jako bolnih te tvrdokornih slučajeva artroskopski se opušta zglobna čahura koja je skraćena i zadebljana, čime se smanjuje bol i skraćuje vrijeme oporavka. Nakon toga slijedi primjena procedura fizikalne terapije kroz duži vremenski period.

  • Dr. Edin Buljugić
    Dr. Edin Buljugić Foto: (Arhiva)

Fizikalna terapija je ono bez čega nema povratka funkcije ramena u ovom oboljenju. Sve ostalo, poput tableta, injekcija ili operacije, samo je pomoćno sredstvo, da bi se upornim vježbanjem, malo pomalo, pokreti u ramenu povećavali, a s poboljšanom funkcijom i bol smanjivala. U tu svrhu koristimo i terapiju ledom u svim oblicima, elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, laser, magnet, a u novije vrijeme i terapiju udarnim valom (ESWT).

Vježbe su temelj

Vježbe su, ipak, temelj liječenja. Njihov je cilj s jedne strane istezanjem povećati elastičnost skrućene zglobne čahure, a s druge strane mišiće osposobiti jačanjem da tu elastičnost i održe.

Individualna terapija

Za otklanjanje sindroma bolnog ramena integriraju se informacije prikupljene specijalističkim pregledom, slikovnom dijagnostikom, funkcionalnim statusom i analizom opterećenja. Na osnovu tih informacija mi određujemo individualnu terapiju kroz kombinaciju fizikalne terapija s ciljem smirivanja upalnog procesa te kineziterapije i edukacije klijenta u cilju postizanja bržeg otklanjanja boli i dugoročnog rješenja povrede.

Kod jako bolnih te tvrdokornih slučajeva artroskopski se opušta zglobna čahura koja je skraćena i zadebljana

NA VRH