ORDINACIJA Vi pitate, ljekar odgovara

Na pitanja čitalaca odgovorio dr. Murat Đuderija, ginekolog

Piše: Dr. Murat Đuderija
06.10.2018 06:45

U današnje vrijeme najčešće se koriste kombinirane kontraceptivne pilule

Foto: Ilustracija

Obavezno na pregled

Na ulazu u vaginu primijetila sam nešto kao prišt. Boli me na dodir i malo sam zabrinuta. Trebam li na pregled?

- Promjene koje navodite nije moguće jasno definirati te je iz istog razloga neophodno javiti se ginekologu da se jasno utvrdi o čemu se radi i provede odgovarajuća kauzalna terapija.

Korištenje kontracepcije

Interesira me do koje godine žena može koristiti kontraceptivne pilule?

U toku reproduktivnog perioda svake žene, ako je ciklus regularan, što znači da je razmak od nastupa do nastupa menstruacije ne kraći od 24 i ne duži od 38 dana. U tom periodu ima 450 do 480 menstrualnih krvarenja.

Menstrualno krvarenje ne bi trebalo trajati duže od 8 dana, a gubitak krvi iznosi do 80 mililitara u jednom ciklusu. Kontraceptivne pilule se koriste za sprečavanje ovulacije, a time i neželjene trudnoće. U današnje vrijeme najčešće se koriste kombinirane kontraceptivne pilule koje u sebi sadrže određenu dozu estrogena i gestagena (postoje monofazična i visefazična kontraceptivna pilula).

  • Dr. Murat Đuderija
    Dr. Murat Đuderija Foto: (Arhiva)

Prije pristupanja propisivanju i uzimanju oralne kontracepcije potrebno je pacijenticu obraditi na način: da se uzme podrobna lična i porodična amnezija, u kojoj će se obratiti pažnja na to konzumira li pacijentica cigarete, bilo koju vrstu drugih lijekova (antiepileptici, antibiotici, antituberkolotici), koje je životne dobi, je li bilo sklonosti dubokim venskim trombozama u porodici, ima li trombogenih mutacija kod pacijentice ili nekog od članova porodice, je li bilo srčanih oboljenja, šećerne bolesti, visokog krvnog pritiska, poremećaja metabolizma masti…

Prije započinjanja uzimanja pilula neophodno je načiniti laboratorijske pretrage koje će obuhvatiti rutinsku laboratoriju za lipidni status. Obavezno je izmjeriti visinu, težinu, izračunati indeks tjelesne mase, izmjeriti i notirati vrijednost krvnog pritiska. Osobama starijim od 35 godina koje su pušačice ne preporučuje se da uzimaju pilule.

Tokom uzimanja pilula može doći do povećanja tjelesne težine. Poželjno je jednom godišnje načiniti laboratorijske pretrage, a mjerenje vrijednosti krvnog pritiska i težine načiniti svakih 3 do 6 mjeseci. Pilule se mogu koristiti i u vrijeme menopauze, uz svrhu hormonske nadomjesne terapije, a to sve raditi pod kontrolom ginekologa.

Orijentaciona granica je 45 godina i do tada se kontraceptivne pilule koriste kao kontraceptivno sredstvo. Vrlo je bitno pri uzimanju anamneze pitati pacijenticu vidite li svijetlu tačku (pjegu) u vidnom polju prije ozbiljne glavobolje.

NA VRH