UPOZORENJA U istraživanju sudjelovalo gotovo 3.000 oboljelih od demencije

Tablete za spavanje rizične za kosti

Pacijenti s demencijom koji su uzimali lijekove za spavanje imali su 40 posto veći rizik od bilo kakvog tipa preloma kosti

"Zdravlje u kući"
01.10.2018 15:18

Oboljeli od demencije trebali bi izbjegavati upotrebu lijekova za spavanje

Foto: Ilustracija

Istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 3.000 oboljelih od demencije pokazalo je da primjena tableta za spavanje u oboljelih od demencije povećava rizik od preloma kosti. U najpopularnije lijekove za spavanje (uspavljivanje) ubrajaju se zolpidem, zopiklon i zaleplon. Pacijenti s demencijom koji su uzimali lijekove za spavanje imali su 40 posto veći rizik od bilo kakvog tipa preloma kosti. Što je doza tableta za spavanje bila veća, to je bio i veći rizik za kosti.  

Valja istaknuti da je uzimanje tableta za spavanje u oboljelih od demencije, također, bilo povezano s većim rizikom od preloma kuka. Inače, prelomi kostiju, i to posebno prelomi kuka, povećavaju rizik od prijevremene smrti. Smatra se da bi, kad god je to moguće, oboljeli od demencije trebali izbjegavati upotrebu lijekova za spavanje.
NA VRH