ISTRAŽIVANJA Uzrok poremećaja autističnog spektra nije u cijelosti poznat

Majčine bakterije uzrok autizma djeteta?

Smatra se da mikrobiom trudnih majki može imati više uloga u nastanku neurorazvojnih poremećaja kod njihove djece

"Zdravlje u kući"
27.09.2018 14:15

Imunološki poremećaj tokom trudnoće

Foto: Ilustracija

Rezultati istraživanja ukazuju da majčin mikrobiom (zajednica svih oblika života na, i u našem tijelu) najviše doprinosi osjetljivosti naporemećaje autističnog spektra te da bi IL-17a u majki tokom trudnoće mogao biti biomarker za autizam. Uzrok poremećaja autističnog spektra nije u cijelosti poznat, a nova klinička i laboratorijska istraživanja ukazuju da centralnu ulogu u njegovom nastanku ima imunološki poremećaj tokom trudnoće.

Smatra se da mikrobiom trudnih majki može imati više uloga u nastanku neurorazvojnih poremećaja kod njihove djece. Naime, mikrobi mogu proizvesti metabolite koji mogu ometati neurološki razvoj. Jednako tako, mikrobi mogu stvoriti analoge za serotonin i druge razvojne puteve. Smatra se da je majčin crijevni mikrobiom u stanju spriječiti učinke koje ima majčina imunološka aktivacija na fetus.

NA VRH