Faktori rizika koje ne treba zanemariti

Povišen krvni pritisak u mlađoj životnoj dobi

Avaz.ba

Arterijska hipertenzija glavni je faktor rizika od smrti izazvane kardiovaskularnim tegobama. Cilj liječenja povišenog krvnog pritiska je postignuti ciljne vrijednosti, tj. normalne vrijednosti pritiska. Povišeni krvni pritisak poznati je rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti, bilo da se pojavi u mlađoj ili starijoj životnoj dobi.

Dvije generacije

Rezultati novijih istraživanja ukazuju na važnost razlikovanja arterijske hipertenzije u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi.

Postavlja se pitanje koja je razlika između arterijske hipertenzije koja se pojavi u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi. Odgovor na ovo pitanje daju rezultati Framinghamske studije. Istraživanje je provedeno na 5.209 bolesnika, a dizajn studije bio je takav da su obuhvaćene dvije generacije ispitanika.

Arterijska hipertenzija koja se pojavila do 55. godine života, smatrala se u mlađoj životnoj dobi, a nakon 55. godine života, smatrala se u starijoj životnoj dobi. Ispitivana je pojava arterijske hipertenzije kod roditelja prije 55. godine te nakon 55. godine života. Ispitivan je i utjecaj na pojavnost arterijske hipertenzije u potomaka hipertoničara.

Rezultati istraživanja pokazali su da je incidencija arterijske hipertenzije bila skoro tri puta veća kod onih potomaka čiji su roditelji imali arterijsku hipertenziju prije 55. godine života nego kod potomaka čiji roditelji nisu imali arterijsku hipertenziju.

Koronarna bolest

Ispitivani su svi kardiovaskularni uzroci smrti, koronarna bolest kao uzrok smrti i nekardijalne bolesti kao uzrok smrti kod ispitanika prve generacije s obzirom na pojavnost arterijske hipertenzije u odnosu na mlađu ili stariju životnu dob.

Kod bolesnika s arterijskom hipertenzijom do 45. godine života, sve kardiovaskularne bolesti bile su uzrok smrti u 25,6 posto slučajeva, a od toga je koronarna bolest bila uzrok smrti u 29,4 posto slučajeva.

Nekardijalne bolesti kao uzrok smrti bile su u 15,9 posto bolesnika. Kod bolesnika s arterijskom hipertenzijom u dobi od 46 do 54 godine najčešći uzrok smrti bila je koronarna bolest, u 19,1 posto slučajeva, a nekardijalne bolesti u 13,9 posto slučajeva. Roditeljska veza

Pojava povišenog krvnog pritiska kod roditelja u mlađoj životnoj dobi prediktor je pojave ove bolesti i kod potomaka. Buduća istraživanja možda će dati odgovor na pitanje možemo li uzeti u obzir dob u kojoj se javlja arterijska hipertenzija za precizniju procjenu kardiovaskularnog rizika bolesnika.

Šta se dešava u tijelu

Većina ljudi ni ne shvata kad ima visok krvni pritisak. Krvni pritisak sastoji se od dvije komponente - sistolnog i dijastolnog pritiska. Sistolni pritisak je pritisak kada srce pumpa krv, dok je dijastolni pritisak odmor između dva otkucaja.

Potencijalni rizici

Visok krvni pritisak povećava rizik od hroničnog otkazivanja srca (od 7 od 10 ljudi umre od ovoga), problema sa pamćenjem, s vidom, aneurizme (slabe krvni sudovi, što može biti opasno po život), infarkta (7 od 10 ljudi ima visok krvni pritisak kad doživi prvi srčani udar), metaboličkog sindroma (mješavina tri ili više zdravstvenih problema, kao što su visok nivo triglicerida, gojaznost, visok šećer, visok nivo dobrog holesterola i slično) i moždanog udara (oko 8 od 10 ljudi ovo doživi).

Zastupljenost

Smatra se da jedna trećina odrasle populacije ima pritisak koji bi se morao liječiti, a ovaj procent mijenja se po regijama u zavisnosti od načina ishrane, fizičke aktivnosti i životne dobi. Hipertenzija ili visok krvni pritisak jedan je od najčešćih problema među ljudima. Kad se ovo desi, protok krvi je veći nego što je normalno.

Više o temi Povišen pritisak

ZDRAVLJE
Pritisak skače i zbog niske plaće
TRUDNOćA I POROD
Povišen krvni pritisak i trudnoća
NA VRH

Podijeli članak na