ISTRAŽIVANJA

Opasna veza holesterola i raka debelog crijeva

"Zdravlje u kući"
11.06.2018 14:59

Prehrana s visokim udjelom holesterola u istraživanju američkih naučnika povezana je s većim rizikom obolijevanja od raka debelog crijeva. Prema nalazima prikupljenima u eksperimentima na University of California, prehrana koja obiluje holesterolom može rast tumora debelog  crijeva ubrzati do 100 puta. 

Slično povećanje brzine razvoja tumora je uočeno i kod životinja kojima su naučnici modificirali gene zadužene za regulaciju fosfolipida,  primarnog tipa masti u ćelijskim membranama, što je ćelije potaknulo da samostalno povećaju vlastitu proizvodnju holesterola. Paralelno s   

povećanjem prisutnosti holesterola povećavala se i brzina diobe ćelija tumora, naglašavaju istraživači.

NA VRH