RIJEČ STRUKE

Kako radi pejsmejker i koje su njegove koristi

Ne dozvoljava srcu da radi presporo ili da pravi pauze u radu koje bi mogle biti izvor tegobe

Piše: Prof. dr. sc. med. Jasmin Čaluk, internista kardiolog

Stalno prati rad srca

Foto: Ilustracija


Pejsmejker koji je ugrađen „komunicira“ sa srcem putem elektrode - posebnog žičanog provodnika. 

Pejsmejker kontinuirano, stalno, prati rad srca. Onog momenta kada pejsmejker registrira usporenje u ritmu srca ili pauzu, preko te iste elektrode šalje mali električni impuls u srce i potakne ga na normalan rad.

Duže traje

Odmah potom nastavlja pratiti ritam i, ako ima potrebe, upućuje daljnje impulse. Na ovaj način pejsmejker ne dozvoljava srcu da radi presporo ili da pravi pauze u radu koje bi mogle biti izvor tegoba ili čak opasnosti po život. Ako, međutim, srce samo radi kako treba, pejsmejker ga samo snima i miruje sve do momenta kad bude potrebno da ponovo svojim impulsima povede normalan ritam srca.

  • Prof. dr. sc. med. Jasmin Čaluk, internista kardiolog

    Prof. dr. sc. med. Jasmin Čaluk, internista kardiolog

    Foto: Avaz


Onda kada nije potreban, pejsmejker se ne aktivira, tako da se izbjegne kolizija s normalnim ritmom srca i njegovim otkucajima, a istovremeno se i štedi baterija, pa pejsmejker može duže trajati. Da bi radio pravilno, pejsmejker se mora adekvatno programirati.

Najbolja pozicija

Prvo programiranje odvija se već tokom ugradnje pejsmejkera, kada se testira čitav spektar parametara njegove funkcije: koja je najbolja pozicija vrha elektrode unutar srca, koliko je pejsmejker osjetljiv, zatim koliko treba biti jaka struja koju pejsmejker isporučuje u srce da bi srce moglo biti potaknuto na kontrakciju, a da ta struja opet ne bude prejaka da izazove bol kod pacijenta ili kontrakcije okolnih mišića, itd.

Prva kontrola

Nakon što se pacijent, po ugradnji pejsmejkera, otpusti iz bolnice, preporučuju se povremene, precizno definirane kontrole pejsmejkera. One se moraju poduzimati da se korigiraju parametri rada pejsmejkera, da se verificira njegova ispravnost i da se prati stanje baterije. Također se prate i stanje elektrode, njena električka i mehanička ispravnost i sl. Prva kontrola pejsmejkera učini se mjesec nakon ugradnje.

Više o temi Jasmin Čaluk

NA VRH

Podijeli članak na