BELGIJA Priznanje za predsjednika UPREHBIH

Prof. dr. Reuf Karabeg izabran u Odbor za profesionalne standarde u ICOPLAST-u

Imao značajnu diskusiju na mnoge teme

Avaz.ba
26.04.2019 13:36

U belgijskom Vaterlou održan je sastanak Vijeća predsjednika/nacionalnih delegata Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga (UPREH) država članica koje čine ICOPLAST, svjetsku organizaciju nacionalnih udruženja. 

Udruženje plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga (UPREH) BiH ravnopravni je član jedinstvene svjetske organizacije. Predsjednik UPREHBIH i član američkog udruženja plastičnih hirurga ASPS je prof. dr. Reuf Karabeg, koji se nalazi u Belgiji na sastanku Vijeća nacionalnih delegata. 

Uvodne govore održali su predsjednici Odbora direktora, Edukacijskog komiteta, Humanitarnog odbora i kao Odbora profesionalnih standarda i sigurnosti pacijenata itd. 

Prof. Karabeg je imao značajnu diskusiju na mnoge teme. Izabran je u Odbor za profesionalne standarde, tj. edukaciju i unifikaciju silabusa za plastične, rekonstruktivne i estetske hirurge.

- ICOPLAST sa sjedištem u SAD je organizator ovog veličanstvenog skupa. Prije svega, čini me sretnim da je udruženje kojim rukovodim član ove svjetske elitne organizacije. Prvi dan je zasjedalo Vijeće nacionalih delegata. Prezentirane su aktivnosti nacionalnih udruženja i doneseni zaključci za bolju koordinaciju, razmjenu iskustava te mjere za poboljšanje hirurških metoda, sigurnosti pacijenata i standarda koje se moraju ispuniti u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji - rekao je Karabeg. 

Dodaje da je, nakon Vijeća nacionalnih delegata i predsjedništva ICOPLAST-a, danas organiziran kongres.

- Teme su iz svih oblasti plastične hirurgije, a posebno najnoviji trendovi estetske i funkcionalne hirugije dojki (povećanje, podizanje, smanjivanje), operacija nosa (funkcionalne, estetske), zatezanja lica, uljepšavanje lica kozmetskim metodama itd. Sutra je kongres belgijskog udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga (RBSPS) s učešćem kolega, najvećih autoriteta iz cijelog svijeta, dok su u subotu teme iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije, raka dojke - dodaje Karabeg.

Neke metode se odbacuju, neke su se dokazale i predstavljaju pravi izbor, ističe Karabeg.

- Bitno je (sa)znati i usvojiti - šta ne koristiti u svakodnevnoj praksi, a za šta se educirati i dobivati nova znanja i iskustva. Rak dojke može dobiti osoba bez implantata (svaka 8. žena) i s implantatima. Posebna tema je bio ALCL, odnosno da li, kako i koliko implantati mogu biti dovedeni u vezu s nastankom anaplastičnog limfoma velikih ćelija dojke.  Upravo su kongresi mjesto za teorijska saznanja u kombinaciji s praktičnim primjerima. Bit će to prilika za razmijeniti iskustva i znanja koja smo stekli u BiH (na bazi naučnih dostignuća), uporediti s drugima te nadograditi saznanja. Takva (sa)znanja ćemo prezentirati na sastanku ili simpoziju našeg udruženja i učiniti sve da ih etabliramo u centrima u kojima radimo za dobrobit pacijenata - zaključuje Karabeg.

Komentari

NA VRH