7 h
SAOPĆENJE
9 h
GORAŽDE
9 h
DONACIJE
10 h
SARAJEVO
11 h
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
12 h
ZAVIDOVIĆI
13 h
MOSTAR
14 h
SAOPĆENJE
14 h
KANTONI
15 h
HUMANOST
16 h
CAZIN
16 h
SARAJEVO
16 h
GRADAČAC
16 h
SARAJEVO
17 h
FOJNICA
17 h
SARAJEVO