Istraživanja

Sa statina – u dijabetes

Avaz.ba
05.12.2017 09:24
A
A
A

Terapija statinima, lijekovima za snižavanje povišenog nivoa holesterola u krvi, može povećati rizik od razvoja dijabetesa u žena starije životne dobi za 33 posto, ukazuje nova studija. Također, što je doza statina bila veća, to je i rizik od dijabetesa bio veći.

Poznato je da statini imaju pozitivne učinke po zdravlje, uključujući smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja, međutim, iz rezultata ove studije očito je da treba izbjegavti visoke doze statina u starijih žena. Stoga, liječnici i njihove starije pacijentice, trebaju biti svjesni rizika i biti na oprezu.

Jednako tako, smatra se da se u žena starije životne dobi koje su na terapiji statinima treba redovito kontrolirati nivo šećera u krvi, kako bi se na vrijeme otkrio dijabetes i poduzele odgovarajuće mjere.