Srce vam jako lupa i bježite od prošlosti: Kada shvatite da napad panike nije vaš neprijatelj, strah će nestati

Avaz.ba
12.10.2017 22:47
A
A
A

Ova reakcija se javlja sama od sebe, refleksna je i neophodna, kako bi jedinka opstala u opasnoj sredini.

Kako nastaje PTSP?

Kod čovjeka, kao i kod svih drugih sisara, postoji reakcija organizma, tzv. „bori se ili bježi“, u kojoj se tijelo priprema na određene vrste situacija ili ponašanja. Ova reakcija se javlja sama od sebe, refleksna je i neophodna, kako bi jedinka opstala u opasnoj sredini. Na osnovu posebne fiziološke reakcije, osoba postaje upozorena i tijelo i psiha se pripremaju za suočenje sa opasnošću, kako bi sebi spasila život. Upravo, zbog refleksne borbe ili bježanja, javlja se posttraumatski stresni poremećaj, a javlja se kod osoba koje su preživjele razna svjedočenja ili su proživjele opasne događaje.

PTSP uzrokuje mnogobrojne simptome, a oni se grupišu u tri kategorije.

Moja klijentkinja je imala simptome koje pripadaju drugoj i trećoj kategoriji:

- Izbjegavanje lokacija, događaja ili predmeta koji podsjećaju na traumatično iskustvo

- Gubljenje interesa za aktivnosti koje su ranije bile predmet interesovanja

- Poteškoće prilikom sjećanja na opasni događaj


Osvješćivanje situacija iz prošlosti

Dakle, panični napadi u ovom slučaju su samo sekundarni simptomi, dok su primarni, zapravo, oni kojih osobe ne žele da se sjećaju. Svakodnevno osvješćujte situacije iz prošlosti. Biće vam jasno zašto izbjegavate odlazak na mjesta koja vas uznemiravaju ili čujete nešto što vam oživi traumu…To su osjećanja iz prošlosti, ali koja tijelo još pamti. Budući da je svaka osoba posebna, terapija za svakog treba da bude posebna, a terapeut mora biti sposoban da prepozna koja bi terapija najbolje pomogla određenom klijentu.

Kognitivno restruktuiranje

Ovaj metod pomaže da se osoba izbori sa ružnim uspomenama. Tokom ove terapije, osoba se ponovo izlaže traumi koju je preživjela, ali u sigurnom okruženju. Koristim metod zamišljanja, pisanja ili posjete mjestima gdje se događaj desio, kako bi se lakše nosila sa svojim osjećajima. Ponekad se ona sjeća određenog događaja drugačije u odnosu na to kako se on zaista desio. Dakle, prvenstveno joj pomažem da se sjeća onoga što se desilo na realističan način.


Trening inokulacije stresa

Ova terapija ima za cilj da umanji simptome PTSP-a, a podučavam kako da se umanji anksioznost. Poput kognitivnog restruktuiranja, ovaj metod pomaže da se osoba sjeća preživljenih događaja na zdrav način. Pored individualnih, postraumatski stresni poremećaj liječi se i u grupi, a sama najčešće koristim bajku kao pokretačicu priče, što se pokazalo dosta učinkovitim u radu s grupom kod ljudi koji imaju ovaj poremećaj.

Više o:

PTSP stres panika