Lokalna anestezija

Prednosti jednodnevne hirurgije: Povećanje grudi bez uspavljivanja

Avaz.ba
11.01.2018 22:50
A
A
A

Današnji trend hirurške doktrine je operativna procedura na tzv. ambulantnoj bazi koja podrazumijeva odlazak pacijenta na dan kada je i urađen operativni zahvat. Obično se u takvim slučajevima koristi lokalna anestezija i/ili u kombinaciji s analgosedacijom (dodaju se lijekovi kroz venu protiv boli i za smirenje, tj. sedaciju). Može se koristiti i opća anestezija (uz oduzimanje svijesti pacijenta) kada se pacijent nakon 4-6 sati otpušta na kućno liječenje.

Visoka cijena

Govori se o tzv. jednodnevnoj hirurgiji (one day surgery) koja se primjenjuje i u velikim i malim bolnicama i privatnim praksama diljem svijeta. Dakle, zahvat se obavlja bez prijema pacijenta u polikliniku ili na hospitalizaciju. Naročito je ovakva praksa zastupljena u zapadnim zemljama, zbog visoke cijene jednog dana hospitalizacije koja je viša od 1.000 eura ili 2.000 dolara.

Jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju hirurgu jeste upravo to u kojoj će anesteziji biti operirani. Kroz dalji razgovor saznajemo da većina pacijenata nije dovoljno upoznata o mogućnostima, prednostima i eventualnim komplikacijama lokalne anestezije. Lokalna anestezija predstavlja depresiju razdražljivosti nervnih završetaka ili prekid provođenja nadražaja u jednom dijelu perifernog nervnog sistema, što rezultira neosjetljivošću na mjestu primjene, najčešće ubrizgavanja.

Pacijent ne osjeća bol u operativnom području, mada može osjećati „da se nešto radi“.


  • Prof. dr. Reuf Karabeg: Jedini iz BiH član Američkog udruženja estetskih hirurga
    Prof. dr. Reuf Karabeg: Jedini iz BiH član Američkog udruženja estetskih hirurga Foto: (Prof. dr. Reuf Karabeg: Jedini iz BiH član Američkog udruženja estetskih hirurga)

Današnji lokalni anestetici (sredstva koja se upotrebljavaju za anesteziju) amidnoga tipa ne dovode (ili izuzetno rijetko bi mogli dovesti) do alergijskih reakcija. Mogućnosti lokalne anestezije su velike: mnogi operativni zahvati mogu se izvesti bez „uspavljivanja“. Primjer su npr. operacije kod povreda na nivou kože, tetiva, čak i koštanog sistema šake.

Posebno je korisna kada se npr. pacijent s tumorom na koži ili preponskom kilom zbog lošeg internističkog nalaza ne bi mogao operirati na drugi način jer opća anestezija za takvog pacijenta može biti izuzetno rizična. Dalje, mnoge tumore, pa čak i velikih dimenzija, možemo odstraniti u lokalnoj anesteziji koja je za pacijente sigurnija i s manje rizika.

Komplikacije lokalne anestezije mogu nastati u dobro vaskulariziranim tkivima, u prostorima gdje je apsorpcija vrlo brza ili kada se nenamjerno ubrizga veća količina direktno u krvni sud. Također, korisna je kod predoziranja (ili normodoziranja kod preosjetljivih osoba) ili kod pacijenata sa sniženim vrijednostima holinesteraza, insuficijencijom jetre i bubrega (kada su usporena razgradnja i izlučivanje!!!).

Nakon ubrizgavanja anestetikuma može se pojaviti simptomatologija centralnog nervnog sistema: uznemirenost, govorljivost, vizuelne i auditorne smetnje, tremor, drhtanje, rijetko i konvulzije zbog podražaja kore velikog mozga. 

Mogući su nadražaji respiratornog i vazomotornog centra i centra za povraćanje: promjena ritma i brzine disanja, ubrzanje pulsa, povećanje krvnoga pritiska, muka, povraćanje zbog podražaja u produženoj moždini, koja se nalazi bliže vratnoj kičmi.

Ipak, od svih mogućih izuzetno rijetkih komplikacija psihogene reakcije su najčešće. Strah i bol mogu dovesti do vazomotornih poremećaja: bljedila, povraćanja, pada krvnoga pritiska, promjene pulsa, znojenja, gubitka svijesti, drhtavice i konvulzija. 

Protiv bolova

Ponekad u proceduru involviramo anesteziologa zbog tzv. anesteziološkog nadzora ili light anestezije, kada se intravenozno ubrizgavaju sredstva za smirenje i protiv bolova (lokalna anestezija je sastavni dio tzv. ligth anestezije). Dobar monitoring pacijenta se podrazumijeva.  

Većina pacijenata, u našoj praksi, i za lokalnu anesteziju mora uraditi osnovne laboratorijske analize, snimiti srce (EKG) i imati internističku saglasnost za operativni zahvat.

Savjeti pacijentu  

Informirani pristanak obuhvata savjete bolesniku o tome šta može očekivati od primanja anestezije te o mogućim štetnim djelovanjima i rizicima. Pacijentu treba objasniti opći scenarij preoperativnog i operativnog perioda. U našem kartonu data je lista pitanja o kojima pacijent i ljekar trebaju prodiskutirati. Od pacijenta se traži pismeni pristanak na operaciju i anesteziju.

Velika sigurnost

Najpodmuklija opasnost anestezije uopće (opće prvenstveno, potom i lokalne) jeste u njenoj velikoj sigurnosti. To može dovesti do greške ljekara da prepozna problem i na vrijeme ga otkloni (što se u današnje vrijeme ne dešava i ne bi se smjelo desiti). Komplikacije koje se literaturno i u praksi mogu desiti preveniraju se, na vrijeme uočavaju i otklanjaju.  

Od grudi do liposukcije  

U estetskoj hirurgiji većina operacija se može izvesti u lokalnoj anesteziji: operacije ćelavosti, uljepšavanje kapaka (blefaroplastika), operacije nosa, zatezanja lica (face-lift), povećanje grudi, manje liposukcije, odstranjivanje tetovaža, ožiljaka...