SARAJEVO

"Avaz d.o.o." raspisuje konkurs za radno mjesto

Trajanje oglasa je sedam dana od dana objave konkursa

„AVAZ“ d.o.o.Sarajevo, raspisuje konkurs za radno mjesto. Avaz

Marketing

21.5.2024

„AVAZ“ d.o.o.Sarajevo, Ul.Džemala Bijedića 185, raspisuje konkurs za radno mjesto:

RUKOVODIOC U SLUŽBI FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 1 izvršioc m/ž

Opis radnog mjesta:

- Rukovodi, koordinira i organizira poslove Službe finansija i računovodstva tako da u svakom momentu može sagledati stanje sredstava i izvora sredstava, kao i stanje prihoda i rashoda.

- Kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena u Društvu (izvoda, ulaznih, izlaznih faktura, avansa, troškova po mjestu nastanka i sl.)

- Izrada računovodstvenih i finansijskih podloga za izradu Plana poslovanja (plan bilansa uspjeha, bilansa stanja, plan investicija i sl.)

- Utvrđivanje iznosa raspoloživih finansijskih sredstava za planski period (finansijska konstrukcija);

- Brine o obračunu i plaćanju zakonskih obaveza (direktnih i indirektnih poreza)

- Brine o usklađenosti analitike sa glavnom knjigom

- Vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva

- Vrši izradu i pomaže u izradi mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja prema propisanim obrascima Zavoda za statistiku i drugim vanjskim institucijama

- Prati stručnu literaturu iz oblasti finansija i računovodstva

- Vrši edukaciju i daje upustva zaposlenicima za pravilno obavljanje pojedinih poslova

- Organizira nesmetan rad i obezbjeđuje adekvatnu zamjenu za zaposlenika koji je odsutan iz bilo kojeg opravdanog razloga

- Prati, ocjenjuje rad zaposlenih u službi, predlaže njihovo unapređenje i eventualne stimulacije/kazne

- Vrši godišnje usaglašavanje knjigovodstvenih stanja na osnovu analitičke evidencije

- Primjena MRS – međunarodnih računovodstvenih standarda u svakodnevnom poslovanju

- Koordinira i sarađuje u radu sa eksternim revizorima,

- Organizira izradu periodičnih i godišnjih izvještaja Društva

- Izrada PDV prijave

- Obračun i knjiženje plaća zaposlenih u Društvu

- Dostavljanje specifikacija i svih propisanih obrazaca poreznoj upravi u skladu sa zakonom (Specifikacije plata, MIP-ova, GIP-ova, komunalnih taksi, poreza na imovinu i sl.)

- Prati i održava komunikaciju sa bankama i drugim finansijskim institucijama

- Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće uslove:

- VSS-ekonomski fakultet

- Poželjno posjedovanje certifikata za ovlaštenog knjigovođu

- Poznavanje engleskog jezika

- Dvije godine radnog iskustva

- Naglašene poslovne i organizatorske sposobnosti

- MS Office aplikacije (Word, Excel i ostalo)

Sposobnost za korištenje aplikacija za elektronsku komunikaciju i aplikacija Micros IMIS

Lokacija: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 21.05.2024. godine

Trajanje oglasa: 7 (sedam) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vraćati kandidatima.

Vaše prijave, uz CV i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati putem pošte ili lično na adresu:

„AVAZ“ d.o.o.Sarajevo, Ul.Džemala Bijedića 185, 71 000 Sarajevo,

ili na email adresu: [email protected] (sa naznakom za konkurs za prijem na radno mjesto rukovodioc u službi finansija i računovodstva).

Prijavi se na oglas.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.